top of page

"Úly pro včely samotářky 🐝 Moje bakalářka na Umprum vznikla ve spolupráci s projektem Krásná práce , která propojením s designéry vdechuje nový život tradičním řemeslům. Objekt přináší fúzi tradičního košíkářství a zpracování kukuřičného šustí, řemesel starých, jako včelaření samo, ve spojení se současnou estetikou.  A kdo jsou včely samotářky? Víc než 90 % druhů včel nežije ve společenství, ale v dutinách stébel a trav. Neprodukují med, přesto jsou největšími opylovači na světě. Apiarium nastoluje problém masivního vymírání včel v důsledku změny klimatu a pesticidů v půdě prostřednictvím integrace do zahrad a sadů."

Natalia Constantinova

bottom of page